ПРАТ “ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”

Код за ЄДРПОУ: 14307771
Телефон: (0432) 51-15-11, 55-17-26, 55-17-29
e-mail: vlada1204@yandex.ru
Юридична адреса: 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "МАЯК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00 № 142522
3. Дата проведення державної реєстрації 13.12.1994
4. Територія (область)* Вінницька область
5. Статутний капітал (грн) 150412.5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 794
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

27.51 - Виробництво електричних побутових приладiв

25.21 - Виробництво радiаторiв i котлiв центрального опалення

46.43 - Оптова торгiвля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, вiдтворювання звуку

10. Органи управління підприємства

Акцiонернi товариства НЕ заповнюють

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ «Укрексiмбанк», м.Київ
2) МФО банку 322313
3) Поточний рахунок 26008000002289
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ «Укрексiмбанк», м.Київ
5) МФО банку 322313
6) Поточний рахунок 26008000002289