ПРАТ “ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”

Код за ЄДРПОУ: 14307771
Телефон: (0432) 51-15-11, 55-17-26, 55-17-29
e-mail: vlada1204@yandex.ru
Юридична адреса: 21029, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105
 
Дата розміщення: 12.05.2017

Особлива інформація на 12.05.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну типу акціонерного товариства

N з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

112.05.2017Публiчне акцiонерне товариство "Маяк"ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення 28.04.2017 року Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення – Черговi загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Маяк". Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР – 12.05.2017 року. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне акцiонерне товариство "Маяк". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”.